رویای دوموزی: ترجمه و شرح بر یک متن سومری

From ویکی زروان
Jump to: navigation, search

کتاب «رؤیای دوموزی» را می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید:

رویای دوموزی


Domuzi.jpg


عنوان: رؤیای دوموزی، نویسنده: شروین وکیلی، تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۷۹، انتشارات داخلی موسسه‌ی فرهنگی خورشید راگا