اسطوره‌شناسی پهلوانان ایرانی

From ویکی زروان
Jump to: navigation, search

کتاب «اسطوره‌شناسی پهلوانان ایرانی» را می توانید از لینک زیر دریافت کنید.

(لازم به ذکر است که ویراست نخست کتاب توسط انتشارات پازینه در سال ۱۳۸۹ چاپ شده است):

اسطوره شناسی پهلوانان ایرانی


سیمای پهلوانان در اساطیر ایرانی چیست؟

پهلوان و ابرپهلوان و قهرمان چه تفاوتی با هم دارند؟

چند جور پهلوان و شخصیت اساطیری داریم؟

آیا می‌توان بر مبنای روایت‌های پهلوانی چارچوبی اسطوره‌شناسانه استخراج کرد؟

چه عناصری در این چارچوب ویژه‌ی تمدن ایرانی است و کدام ویژگی‌ها، پهلوانی را به پهلوان ایرانی تبدیل می‌کند؟

آیا قواعد و الگوها و ساختارهایی یکسان و تکرارشونده در روایت‌ها و شخصیت‌های پهلوان ایرانی وجود دارد؟

رابطه‌شان با پهلوانان اساطیری سایر تمدن‌ها چیست؟

تصویر انسان آرمانی بر مبنای اساطیر ایرانی چگونه است؟

به کدام دانش و کدام اندوخته‌ی معنایی نیاز داریم تا «من آرمانی» خویش را بازسازی کنیم؟

آیا می‌توان گفت که پهلوانان نقطه‌ی تبلوری‌اند که چکیده‌ی معناها و بنیادهای نظام اخلاقی یک تمدن در آن متراکم می‌شود؟


پازینه، ۱۳۸۹؛ ۴۶۴ برگ؛ ۹۴۰۰ تومان